Poslovanje obrtnika


Paket aplikacija za praćenje poslovanja obrtnika sastoji se iz nekoliko dijelova za koje vam navodimo osnovne karakteristike:


Poslovne knjige

 • KPI - knjiga primitaka i izdataka
 • U-RA - knjiga primljenih (ulaznih) računa
 • I-RA - knjiga izdanih (izlaznih) računa
 • KPR - knjiga prometa

Izvještaji

 • Evidencija potraživanja i obaveza
 • Obrazac PDV
 • Ispis knjige primitaka i izdataka
 • Rekapitulacija knjige primitaka i izdataka
 • Ispis knjige primljenih računa
 • Ispis knjige izdanih računa
 • Ispis knjige prometa

Evidencije

 • Partnera
 • Poslovnih jedinica (mogućnost vođenja više poslovnih jedinica)
 • Obrta (mogućnost vođenja više obrta)
 • Prostornog rasporeda (naselja, općine i gradovi, županije, države)

Fakturiranje

 • ulazni računi - kalkulacije
 • izlazni računi

Robno-materijalno

 • Artikli
 • Ispis artikala
 • Ispis kala
 • Ispis kartice materija
 • Normativi
 • Skladišni dokumenti (primke, otpremnice, međuskladišnice, inventura)
 • Knjiga popisa