Programi

Na osnovu potreba za uspješnim i nesmetanim poslovanjem, a u suradnji sa korisnicima poduzeće FUNKCIJA 13 izradila je paket aplikacija za praćenje poslovanja prilagođen svim zahtjevima i situacijama na koje nailazite u svakodnevnom radu.


FUNKCIJA 13 ima višegodišnje iskustvo u projektiranju i implementaciji aplikativnih programa za knjigovodstvo. Posebno ističemo veliko iskustvo u radu i praćenju poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća, raznih ustanova, profitabilnih i neprofitabilnih organizacija, poljoprivrednih zadruga, ugostitelja, te nekih vidova proizvodnje. Ekipa visoko obrazovanih i stručnih kadrova koristi najnovije alate za izradu aplikacija, što rezultira visokom kvalitetom rješenja i lakoćom korištenja.


Svi segmenti poslovanja vezani su odgovarajućim aplikativnim rješenjima sa segmentima koji se na njih nadovezuju. Stoga, ovisno o tipu korisnika, financijskim mogućnostima i njegovim željama, programska rješenja mogu se instalirati odvojeno i sukcesivno ili kao integralno rješenje.


Bitno je napomenuti da su programska rješenja u potpunosti prilagođena zakonskim propisima i administrativnim zahtjevima. Budući da živimo i radimo u vremenu čestih izmjena zakona, obrazaca,... jedna od najvažnijih stvari je lako i brzo rješavanje svih potrebnih prilagodbi u aplikacijama.


Aplikacije omogućavaju brz i neometan pristup podacima što je osnova suvremenog poslovanja. Uz pomoć kontrole pristupa podaci (informacije), dostupni su samo onome tko ima ovlasti da sa njima raspolaže.

Poduzeća

Paket aplikacija za praćenje poslovanja poduzeća:

 • Glavna knjiga i salda konti kupaca i dobavljača
 • Skladišno poslovanje
 • Obračun plaća s evidencijom kadrova
 • Manager - dodatni izvještaji za poslovodstvo
Opširnije

Obrtnici

Osnovne karakteristike:

 • Poslovne knjige
 • Izvještaji
 • Evidencije
 • Fakturiranje
 • Robno-materijalno
Opširnije

Turističko-ugostiteljski subjekti

Osnovne karakteristike:

 • Recepcijsko poslovanje
 • Normativi u ugostiteljstvu - skladišno poslovanje
 • PC blagajna
Opširnije